A4 Popup

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest mediaM Krystian Kolasa, zwany dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: Kasprzaka 7/9, 91-078 Łódź lub telefonując pod numer: 42 2782174

2. Twoje dane przetwarzane są w celu w którym zostały podane i w celu realizowania oraz nadzorowania procesu korespondencji mailowej.

3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Jeżeli umowa między nami stanowi, iż przekazujemy Twoje dane firmie realizującej część zawartej z Tobą umowy to realizujemy takie udostepnienie. W innym wypadku nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

4. Administrator może w związku z realizacją zawartej z Tobą umowy przekazać Twoje dane do podmiotu realizującego objęte umową zadania a znajdującego się na terenie państwa trzeciego. W innym wypadku Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż przez okres wynikający z umowy zwiększony o 5 lat lub w wypadku gdy korespondencja nie była związana z realizacją umowy nie dłużej niż 5 lat.

6. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady udostępnienia dokumentacji pracowniczej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.

7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.


* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

all4web
Nasze usługi informatyczne obejmują m.in.:
 • kompleksowy serwis komputerowy dla firm oraz klientów indywidualnych;

 • składanie komputerów;

 • wymiana i konserwacja podzespołów komputera;

 • aktualizację oprogramowania oraz biosu płyty głównej;

 • projektowanie i wykonywanie i administracja sieciami LAN i WLAN;

 • przebudowa i rozbudowa istniejących sieci;

 • instalacja i konfiguracja oprogramowania sieciowego

 • pełna obsługa informatyczna firm w tym:

  • wykonywanie kopii bezpieczeństwa

  • instalacje nowego oprogramowania

  • okresowe konserwacje drukarek i komputerów

  • zapewnienie bezawaryjnej pracy istniejącej sieci komputerowej

  • aktualizacja bazy posiadanego oprogramowania antywirusowego

  • doradztwo w zakresie modernizacji i zakupu nowego sprzętu oraz oprogramowania

 • webmastering i hosting

 • telefonia internetowa VoIP

 • drukarki i kasy fiskalne

Dojeżdżamy do klientów na terenie Łodzi, a po wcześniejszych uzgodnieniach również w całym województwie łódzkim. Przy stałej współpracy negocjujemy stawki godzinowe oraz miesięcznego abonamentu.